'Integracja' czy 'braterstwo'?

Motto …Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co…

Adorujmy Dzieciątko !

To jest wpis próbny. Studiuję obsługę i wkrótce napiszę coś ‚na serio’.