Kultura odrzucenia

  Ojciec Święty Franciszek mówił wczoraj o widocznej na świecie ‘kulturze odrzucenia’. Skupił się, co zrozumiałe na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym, na światowych przykładach skutków tej kultury.   Rozejrzałem się za odrzuconymi wokół mnie: . Beata – bo otoczenie boi…

'Integracja' czy 'braterstwo'?

Motto …Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co…

Adorujmy Dzieciątko !

To jest wpis próbny. Studiuję obsługę i wkrótce napiszę coś 'na serio’.

Przejdź do paska narzędzi