Zło dobrem zwyciężaj!

HL 143Nienawiść rodzi nienawiść. Chrześcijanin jednak nie ma prawa nienawidzić kogokolwiek.

Islamski terroryzm powodowany przez ISIS bierze się z odrzucenia przez część muzułmanów powszechnie uznawanych w tej religii autorytetów (jak pisze ks. Tomaŝ Halik). Tak potrafi rodzić się fundamentalizm w każdej religii, również chrześcijańskiej.

Dlatego nie czuję wspólnoty wiary z tłumem idącym pod nienawistnymi transparentami, mimo, że obok niosą krzyże i biało-czerwone flagi.

Następstwem tragedii, takiej jak ta wczorajsza w Paryżu, jest wzbudzenie w wielu sercach nienawiści i chęci odwetu. Jeżeli im ulegniemy – przegraliśmy. Będzie to zwycięstwo Zła, które niosą ze sobą terroryści i ich mocodawcy.

Takie chwile pokazują, że chrześcijaństwo to nie jest łatwy wybór. To konieczność pójścia „pod prąd”. Jeżeli mienimy się uczniami naszego Mistrza, to musimy budować w sobie pragnienie by:

  • łączyć, a nie dzielić,
  • przyjmować, a nie odrzucać,
  • wreszcie – kochać, a nie nienawidzić.

Sam dobrze wiem, że to niełatwe. Ale gdy brakuje mi siły by zło dobrem zwyciężać zwracam się do błogosławionego księdza Jerzego, a on w tej materii przyczynił się już do niejednego cudu.