Kultura odrzucenia

Kultura odrzucenia

  Ojciec Święty Franciszek mówił wczoraj o widocznej na świecie ‘kulturze odrzucenia’. Skupił się, co zrozumiałe na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym, na światowych przykładach skutków tej kultury.   Rozejrzałem się za odrzuconymi wokół mnie: . Beata – bo otoczenie boi…

'Integracja' czy 'braterstwo'?

’Integracja’ czy 'braterstwo’?

Motto …Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co…

Adorujmy Dzieciątko !

Adorujmy Dzieciątko !

To jest wpis próbny. Studiuję obsługę i wkrótce napiszę coś 'na serio’.

Przejdź do paska narzędzi