Powołanie

Powołanie

..A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim… Powołanie zawsze niesie ze sobą trud i cierpienie. Ale jednocześnie radość i szczęście. I bądź tu mądry stając wobec takiego wyzwania! Radząc jednak tym, którzy szukają szczęścia aby szli…

Jak pomagać?

Jak pomagać?

Dość często dzisiaj słyszy się pytanie – Jak pomagać? Pada ono przy okazji różnych akcji prowadzonych przez znane, duże organizacje. Przekazanie pieniędzy zaufanej instytucji, która niesie zorganizowaną pomoc nie powinno jednak wyczerpywać treści postawionego na wstępie pytania. Będąc uczniami Chrystusa…

Dwie śmierci

Dwie śmierci

  Oczywiście, śmierć staje się dla mnie coraz bardziej realną perspektywą. Wydawałoby się, że tak powinno być od dzieciństwa, w końcu to perspektywa pewna. Jednak dopiero teraz, gdy bywam na pogrzebach moich rówieśników staram się oswajać z tym trudnym etapem…

Kultura odrzucenia

Kultura odrzucenia

  Ojciec Święty Franciszek mówił wczoraj o widocznej na świecie ‘kulturze odrzucenia’. Skupił się, co zrozumiałe na spotkaniu z korpusem dyplomatycznym, na światowych przykładach skutków tej kultury.   Rozejrzałem się za odrzuconymi wokół mnie: . Beata – bo otoczenie boi…

'Integracja' czy 'braterstwo'?

’Integracja’ czy 'braterstwo’?

Motto …Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu! Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co…

Adorujmy Dzieciątko !

Adorujmy Dzieciątko !

To jest wpis próbny. Studiuję obsługę i wkrótce napiszę coś 'na serio’.

Przejdź do paska narzędzi