Jak pomagać?

Jak pomagać?

Dość często dzisiaj słyszy się pytanie – Jak pomagać? Pada ono przy okazji różnych akcji prowadzonych przez znane, duże organizacje. Przekazanie pieniędzy zaufanej instytucji, która niesie zorganizowaną pomoc nie powinno jednak wyczerpywać treści postawionego na wstępie pytania. Będąc uczniami Chrystusa…