Proboszczowie

Proboszczowie

Wczorajsze wspomnienie świętego proboszcza z Ars, sprowokowało mnie do osobistego wspominania znanych mi księży proboszczów. Nie każdy z nich był wybitną osobowością, ale każdy wywarł (lub wywiera) na mnie duży wpływ. Z dzieciństwa nie przypominam sobie proboszczów mojej parafii. Była…